DU LỊCH PHÚ QUỐC NĂM 2021

Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 890/TB-VP ngày 7/12/2020 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi họp trực tuyến thông qua các kế hoạch tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021. Theo đó, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc. Về Kế hoạch tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành thống nhất cơ bản nội dung dự thảo kế hoạch và ý kiến góp ý bổ sung của các ngành. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh (rà soát bổ sung các sự kiện; lưu ý mốc thời gian của một số sự kiện phải phù hợp; xác định cụ thể các sự kiện, lễ hội có truyền hình trực tiếp...)

Về Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thống nhất cơ bản dự thảo nội dung kế hoạch. Năm 2020, kinh tế - xã hội trên toàn cầu khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, đo đó các ngành, địa phương cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khả năng cân đối của địa phương, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình sau một năm lao động, sản xuất. Thống nhất chủ trương cho tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc.Đối với thành phố Rạch Giá: Đây là Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của tỉnh. Giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh (thống nhất tổ chức Lễ hội tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải; truyền hình trực tiếp như hàng năm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu xây dựng chương trình, kịch bản, chuẩn bị phát biểu thông điệp Tết...). Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, có ý kiến về chủ đề chương trình nghệ thuật Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thẩm định chương trình kịch bản, thông điệp Tết. UBND thành phố Rạch Giá chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị công tác trang trí, chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị; phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... trong suốt thời gian trước, trong và sau Lễ hội.Đối với huyện Phú Quốc: UBND huyện Phú Quốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Lễ hội đón Giao thừa 2021, gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.Về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021 - 2022; Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021 - 2030; thống nhất nội dung dự thảo 02 kế hoạch, giao Sở Văn hóa và Thể thao  - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh (lưu ý quy mô tổ chức, cách thức tổ chức, kinh phí thực hiện, việc lồng ghép với các hoạt động của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020; đồng thời cân đối phù hợp với khả năng, nguồn lực của đơn vị, địa phương và theo đúng quy định).Riêng địa phương được chọn tổ chức Đại hội điểm Thể dục Thể thao cấp huyện, thành phố (dự kiến huyện Giồng Riềng hoặc huyện Gò Quao), giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh chủ trì, phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát, chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo các điều kiện tổ chức.  

* Ngày 7/12/2020, UBND huyện Phú Quốc có Tờ trình số 344/TTr-UBND về việc xin chủ trương tổ chức bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, vào đêm 11/02/2021 (30/12 âm lịch), tại Cảng Hàng không Phú Quốc (Sân bay cũ), thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc diễn ra chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa, thời lượng 15 phút (150 thùng pháo).

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!